Mircea Mureșan -Partner

Membru CAFR, CECCAR, CCFR şi ANEVAR