Consultanţă financiară

Oferim o paletă largă de servicii de consultanţă financiară şi managerială menite să asiste clienţii noştri în toate etapele dezvoltării lor şi să-i îndrume pe parcursul derulării celor mai complexe tranzacţii.

MDA oferă următoarele servicii:

  •  consultanţă acordată cu ocazia fuziunilor, achiziţiilor şi divizărilor, întocmirea de studii de fezabilitate şi planuri de afaceri;
  • reorganizarea şi restructurarea afacerii care include: managementul situaţiilor de criză, managementul creditelor neperformante, eficientizarea (chiar prin vânzare) activelor cu scopul maximizării sau menţinerii capitalului (averii) acţionarilor;
  • management de proiect, reorganizarea proceselor de producţie, întocmirea unor proceduri/manuale de bugetare şi raportare financiară;
  • consiliere în probleme de guvernanţă corporativă, în implementarea codurilor de bună practică în afaceri şi  de etică profesională, precum şi conceperea unor proceduri de control intern. 

Servicii clienti

  • Servicii clienţi
    Contactaţi unul din specialiştii noştri pentru a descoperi soluţiile propuse de noi în vederea soluţionării nevoilor specifice companiilor dumneavoastră.

    E-mail de contact:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.