Contabilitate, expertiză contabilă și resurse umane

În satisfacerea necesităţilor clientului, MDA oferă următoarele servicii: 

CONTABILITATE 

 • Contabilitate pentru societăţile comerciale, societăţi non-profit şi alte tipuri de entităţi;
 •  Întocmirea statelor de plată pentru angajaţii rezidenţi şi nerezidenţi, cu respectarea confidenţialităţii informaţiilor;
 • Aplicarea procedurilor de raportare financiară şi contabilă pentru a răspunde necesităţilor specifice a informaţiei în conformitate cu nevoile managementului;
 • Pregătirea şi depunerea declaţiilor fiscale;
 •  Întocmirea situaţiilor financiare în conformitate cu reglementările contabile aplicate, inclusiv cu reglementările de contabilitate naţională şi cu Standardele Internaţionale de Audit.

 EXPERTIZĂ CONTABILĂ

 • Expertiză contabilă judiciară;
 • Expertiză contabilă extrajudiciară.

RESURSE UMANE

Servicii de administrare a personalului:

 • Gestionare informaţii în Revisal (Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor) conform HG.500/2011; 
 • Întocmirea şi evidenţa dosarelor de personal;
 • Întocmirea adeverinţelor solicitate de salariaţii societăţii.

Servicii de consiliere în domeniul resurselor umane:

 • Consiliere pentru încheierea sau încetarea contractelor individuale de muncă;
 • Întocmirea fişelor de post pentru salariaţi;
 • Întocmirea Regulamentului de ordine interioară;
 • Consiliere în vederea întocmirii contractului colectiv de muncă;
 • Connsiliere în vederea aplicării legislaţiei muncii.

 

 

 

Servicii clienti

 • Servicii clienţi
  Contactaţi unul din specialiştii noştri pentru a descoperi soluţiile propuse de noi în vederea soluţionării nevoilor specifice companiilor dumneavoastră.

  E-mail de contact:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.