Audit

Abordarea auditului constă într-o abordare a întregii afaceri. Pentru a putea audita eficient situaţiile financiare ale unei companii este necesară înţelegerea mediului economic în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea întreprinderea auditată, precum şi presiunile şi provocările cu care aceasta se confruntă; astfel, este necesară o planificare a abordării auditului care sa concorde cu mediul economic.

De obicei are loc o estimare detaliată a nivelurilor de risc asociate cu diferite aspecte al activităţii societăţii şi se pune accent pe acele zone unde există riscul unor erori sau îndoieli semnificative. Utilizarea acestor proceduri oferă siguranţa că resursele noastre sunt alocate în modul cel mai eficient, din punctul de vedere al costurilor.

Serviciile de audit, împreună cu celelalte servicii de certificare pe care le prestăm, se bazează pe o vastă experienţă a echipei noastre de auditori, experienţă acumulată în decursul numeroaselor misiuni de audit în cadrul diferitelor societăţi, domenii de activitate şi investitori (cu capital străin sau românesc)  şi cursuri de pregătire profesională.

Serviciile noastre de certificare includ:

  • Misiuni de audit în conformitate cu standardele generale de audit agreate de către CAFR (Camera Auditorilor Financiari din România), ce sunt complet armonizate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA);
  • Misiuni de audit privind proceduri agreate;
  • Audit intern;
  • Audit de conformitate (conform procedurilor solicitate de diferite autorităţi: Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Autoritatea Naţională de Reglementare a Energiei Electrice, etc);
  • Compilarea/întocmirea situaţiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară  (IFRS), standardele de contabilitate aplicabile în România sau cu manualele interne de contabilitatea ale societăţilor, bazate pe alte standarde de contabilitate.

 

 

Servicii clienti

  • Servicii clienţi
    Contactaţi unul din specialiştii noştri pentru a descoperi soluţiile propuse de noi în vederea soluţionării nevoilor specifice companiilor dumneavoastră.

    E-mail de contact:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.