Evaluare

Riscurile asociate situaţiilor financiare ale întreprinderii, atât din punct de vedere al auditului cât şi al afacerii, sunt afectate de un număr de factori. Aceşti factori includ calitatea controlului intern, complexitatea problematicii contabile, subiectivitatea şi posibilitatea ca sistemul de control să nu fie luat în seamă. În evaluarea riscurilor ne vom concentra asupra aspectelor semnificative. 

Aspectele semnificative sunt acele aspecte care sunt suficient de importante, în mod individual sau agregate cu altele, astfel încât să aibă un impact major asupra situaţiilor financiare prezentate.  Zonele de risc major sunt în general asociate acelor elemente importante ale situaţiilor financiare care implică un grad ridicat de subiectivitate sau pentru care sistemul de control şi/sau sistemul contabil prezintă deficienţe.

Noţiunile de “valoare” sau “preţ” reprezintă repere deosebit de importante în cadrul tranzacţiilor derulate de clienţii noştri datorită faptului că orice evaluare implică, în egală măsură, raţionament profesional,  experienţă  şi credibilitate.

În privinţa evaluărilor serviciile oferite de MDA pot servi diverselor solicitări ale clienţilor noştri ele fiind oportune şi solicitate, de cele mei multe ori, în următoarele situaţii:

¨       evaluarea diferitelor elemente aflate în patrimoniului societăţilor comerciale (bunuri mobile sau imobile) în scopul vânzării părţi acestora;

¨       evaluarea  patrimoniului societăţii comerciale în cadrul angajamentelor de „due-dilligence” şi evaluări de întreprinderi în vederea vânzării acţiunilor sau părţilor sociale;

¨       evaluarea patrimoniului societăţii comerciale în scopul fuziunii, divizării, asocieri, majorării de capital, retrageri sau excluderi ale unor acţionari/asociaţi ;

¨       evaluarea patrimoniului societăţilor comerciale (reevaluare mijloace fixe) în scopul ajustării/actualizării valorii imobilizărilor corporale înscrise în situaţiile financiare, astfel încât acestea să reflecte imaginea reală a societăţii;

¨       evaluări patrimoniale în vederea garantării împrumutului solicitate de instituţii bancare (conform IVA 2).

Servicii clienti

  • Servicii clienţi
    Contactaţi unul din specialiştii noştri pentru a descoperi soluţiile propuse de noi în vederea soluţionării nevoilor specifice companiilor dumneavoastră.

    E-mail de contact:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.